Pages

Friday, May 1, 2009

Serangkap Puisi Untuk Za’ba

Za’ba seorang pemikir Melayu yang terulung… Za’ba seorang pejuang bahasa dan sastera Za’ba seorang nasionalis Melayu Za’ba seorang ilmuan Islam Za’ba pejuang bangsa dan negara Za’ba seorang pengkritik yang hebat Za’ba seorang yang amanah,sabar dan tabah Dalam diri Za’ba ada segala-galanya……

“Bahasa dipertahan, sastera dijunjung dan sejarah Bangsa diagungkan”