Pages

Tuesday, September 1, 2009

Pembentangan Kertas Teori

Saya mewakili seluruh pelajar semester 7 (AT01) mengucapakan syabas dan tahniah kepada saudara Mohad Azrein Bin Abbas dari semester (3) kerana telah berjaya memasuki peringkat akhir untuk "pembentangan kertas teori" yang telah diadakan di Akademi Sastera. Kejayaan Adik Azrein sedikit sebanyak telah menjulang nama Jabatan Kesusasteraan Melayu di Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pembentangan kertas teori yang seterusnya akan diadakan pada 08 Oktober 2009 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur.Difahamkan bahawa saudara Azrein telah berjaya mengalahkan para peserta dari Universiti-universiti yang agak ternama dalam bidang persuratan dan kesusasteraan. Antara ialah UM,UKM,UPM, dan ASWARA. Hal ini telah membuktikan kepada kita semua bahawa pelajar dari Jabatan Kesusasteraan Melayu juga mampu memberi pandangan dan idea yang bernas dalam membincangkan sesuatu masalah yang berkaitan dengan bidang kesenian, kebudayaan dan persuratan.Kejayaan saudara Mohd Azrein kejayaan kita semua sebagai warga UPSI. Skali lagi kami seluruh warga program Kesusasteraan Melayu mengucapkan tahniah dan syabas. Oleh itu sokongan yang amat jitu harus diberikan oleh semua pihak. "Sastera Pemangkin Pembentukan Modal Insan"

0 comments:

Post a Comment